Menu

Tutoriale Tutoriale Mysql

UPDATE & DELETE
In aceasta lectia vom continua aplicatia noastra inceputa in lectia precedenta si anume INSER...
INSERT & SELECT
In lectia anterioara am invatat cum sa deschidem si sa inchidem o conexiune la MySQL dar d-ab...
Notiuni de baza in lucrul cu MySQL
In lectia Introducere in MySQL alaturi de PHP am vorbit despre MySQL impreuna cu PHP , un fel...
Introducere in MySQL alaturi de PHP
In lectiile anterioare ai invatat despre lucrul cu fisiere(in general cele pentru salvarea de...
Back-up Automat MySQL si Upload in cloud
Inveti o modalitate foarte buna de a-ti face back-up la baza de date MySQL si a o uploadata pe...